EYE TRACKING היא טכנולוגיה סנסורית שמודדת בדיוק במה העיניים שלנו ממוקדות. באמצעותה אנחנו קובעים את רמת הנוכחות, תשומת הלב, המיקוד, המודעות ומצבים מנטאליים אחרים של חוויית הלקוח והמשתמש.

 

SEBO היא שותפת המחקר הרשמית של Tobii Pro בישראל.

אנחנו מבינים את העולם סביבנו בעיקר באמצעות חוש הראיה. מעקב עיניים מפרש את ההתנהגות האנושית הטבעית ומסייע להשגת תובנות מעמיקות על הפעולות ותשומת הלב של אנשים - ועל הקשר ביניהם. כתוצאה אנחנו יכולים להסיק מסקנות מדעיות על הגורמים שמניעים התנהגויות מסוימות של לקוחות ומשתמשים בכל מרחב - פיזי ודיגיטאלי. 

משקפי Tobii Pro 2

טכנולוגיית מעקב עיניים לבישה המתקדמת בעולם למחקר התנהגות אנושית

מעקב עיניים למחקר שיווקי - סרטון קצר 2 דק'

 הבנת העולם דרך עיני הלקוח

היתרונות במחקר מעקב עיניים

הבנה כמותית ואיכותנית

ניתוח כמותי ואיכותני משולב להבנת התנהגות ותהליכי קבלת החלטות

טכנולוגיה לבישה ונוחה

מדידה במרחבים מסחריים פיזיים ומקוונים בכל מקום ובכל זמן

יעילות מחקרית

השגת תוצאות מדויקות, איסוף נתונים וניתוחם בזמן קצר ואפקטיבי

הבנת התנהגות בלתי מודעת

הדרך היחידה למדוד התנהגות מודעת ובלתי מודעת של לקוחות ומשתמשים

נתונים עובדתיים

נתונים התנהגותיים ביומטריים, אובייקטיביים וחד-משמעיים

מדידה התנהגות רציפה

הבנת התנהגות מקדימה לקליק באתר או הקניה מהמדף בחנות

קבעו פגישת היכרות להתנסות בטכנולוגיה >>