top of page
חיזוי השפעות שוק - שינוי שיטת המס בענף האלכוהול
רקע

כניסת רפורמת המיסוי בשוק האלכוהול טרפה את הקלפים בשוק המקומי.

תכלית השינוי הייתה הטמעת מס אחיד לפי ריכוז אלכוהול, להבדיל משיטת המיסוי הקודמת שהייתה מסובכת, לא ברורה ובעיקר נועדה להגן על יצרנים בשוק המקומי.

לא היה ספק שהרפורמה תיצור מציאות קמעונאית חדשה, לפתע יהיה כדאי לחנות משקאות מקומית לקום ולמכור תוצרת בינלאומית איכותית במחירים שפויים והצפי היה לשינוי שוק משמעותי שעד כה נסמך בעיקר על הדיוטי פרי כמעין מונופול משקאות ועל עוד מספק שחקנים קטנים.

המשימה

חיזוי מבנה וגודל השוק לאחר יישום הרפורמה.

הבנת המשתנים המסייעים למכירה קמעונאית של אלכוהול.

ביצוע

פרויקטים של חיזוי הם פרויקטים מסוכנים ומסובכים היות ומנעד הטעות בחיזוי העתיד הוא עצום וכמות המשתנים שיש לקחת בחשבון היא אדירה.

בחרנו לתקוף את הבעיה משני כיוונים - מהשטח ומהעולם.

 

במשך כחודש ימים צוותים של החברה מיפו כ 80 נקודות מכירה קמעונאיות של אלכוהול וערכו מחקר תחזית בקרב הקונים, ליד המדף.

כ- 250 משתנים שונים המרכיבים את חוויית הקניה האלכוהולית מופו ונותחו לכדי 5 אינדקסים רלוונטיים המסבירים את ״הגרביטציה הקמעונאית״ - כח המשיכה של חנות/מדף האלכוהול עבור הקונים או בפשטות - מה גורם לקונים להגיע לחנות אלכוהול מסויימת לפי סוג.

בנוסף, הרצנו שאלון אינטרנטי בקרב כ-1000 לקוחות אלכוהול כדי לתקף את תוצאות השטח.

 

במקביל, ערכנו מחקר בינלאומי מקיף בכדי להבין כיצד קמעונאים מוכרים אלכוהול בשווקים מובילים וכן הצלחנו לזהות 3 מדינות נוספות בהן נערך שינוי מיסויי דומה.

 

ניקזנו את המידע הבינלאומי ביחד עם המידע שקיבלנו ממודל העבודה המקומי לכדי נוסחת חיזוי הבנויה מתרומה של 3 מימדים למכר - גידול בביקוש, שיפור קמעונאי ופיזור חלק ממכירות הדיוטי פרי על פני הקמעונאים המקומיים.

תוצאות

התוצאות שקיבלנו הדהימו אותנו ואת הלקוח.

מודל החיזוי המשולב הצליח לבודד ולחזות מלבד משתנים פרקטיים לגידול מכירות גם את משתנה צפיפות חנויות האלכוהול בטווח של 5-7 שנים, משתנה זה הוא אחד החיזויים המדוייקים ביותר להיקף שוק ומכירות.

 

תוצר החיזוי הגיע ל: (Pai) משמע גידול של כ- 3.14 בצפיפות חנויות לאזור מוגדר לאחר הרפורמה. היות וגידול קמעונאי מתרחש פעמים רבות באופן מעגלי לתוצר זה יש משמעות עמוקה.

 

בכדי להמחיש את דיוק המודל - אם בעיר רמת השרון באזור המרכז היו 2 חנויות אלכוהול בטרום הרפורמה. כיום יש בה 6, שזהו גידול של X3.

 

בנוסף, הלקוח קיבל ערכת ידע ומידע עתידית של ה BEST PRACTICE בקמעונאות אלכוהול ברחבי העולם וכן מערכת סימולטור למשחק וחיזוי היקפי השוק והרווחיות שלו בראי הרפורמה ותוצרי החיזוי.

bottom of page